PODACI O VLASNIKU NEKRETNINE
 
Ime:  
Prezime:  
Adresa:
Grad:
Poštanski broj:
Kontakt: Mobitel:
 
Telefon:    

E-mail:

 
PODACI O NEKRETNINI
 
Adresa:  
Grad:  
Poštanski broj:  
Kontakt osoba: Mobitel:

Telefon:

E-mail:

                                                       
       
               

    


 Impuls ing d.o.o.
              Dragutina Tadijanovića 2, 51000 Rijeka